"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comМодули за PYTHAGORAS

Библиотека ЕКСТРИ (Bonus Tools)

Библиотеката ЕКСТРИ представлява съвкупност от различни VBA макроси, които да подобрят и улеснят работата с Pythagoras. Тя е абсолютно безплатна и може да се изтегли от сайта на Pythagoras. Библиотеката е с отворен код и може да се използва също от програмисти на Pythagoras VBA. Макросите, които се съдържат в тази библиотека са следните:

 • Точки вътре в / извън полигон
 • Създаване на легенда
 • Създаване на точки по линия или трасе
 • Свързване на най-близки точки
 • Конвертиране на текст
  • Конвертиране на текст в кота
  • Конвертиране на множество текстове в коти
  • Текст в номер на точка
  • Текстове в точки
 • Изчертаване на откоси
 • Изкопи и Насипи
 • Посоки на наклоните
 • Път на оттичане
 • Промяна на коти
 • Интерполиране на коти
 • Средна точка
 • Промяна на знака
 • Създаване на сечение
 • Таблица на линиите
 • Надписване на кръгови дъги
 • Таблица на кривите
 • Надписване атрибути от БД
 • Надписване елементи на път
 • Избор на полигони по площ
 • Полигон по зададена площ
 • Въвеждане XYZ
 • Въвеждане CDZ

РЪКОВОДСТВО за библиотека с макроси Pythagoras ЕКСТРИ:

Библиотека КАДАСТЪР

Библиотеката “КАДАСТЪР” за софтуера PYTHAGORAS има за цел да се развие базовия програмен продукт за работа с кадастрална информация съгласно действащите нормативни документи в България и е резултат от стремежа на ГЕО ПЛЮС ЕООД да задоволи потребностите на множество сегашни и бъдещи български потребители на PYTHAGORAS. При разработката на библиотеката е обърнато специално внимание към максималното улеснение на потребителите с автоматизиране на трудоемки процеси при работа с кадастрална информация, яснота и логика на създадените функции.

РЪКОВОДСТВО за библиотека с макроси “КАДАСТЪР”:

Библиотека VERTICAL DESIGN

Библиотеката VERTICAL DESIGN е разработена с цел да се разширят стандартните функции на специализирания софтуер Pythagoras в областта на изработването на проекти и оформянето на планове за вертикална планировка.

РЪКОВОДСТВО за библиотека с макроси VERTICAL DESIGN с допълнителни функции за вертикално планиранe:

Библиотека за изчисляване на полигони

Библиотеката за изчисляване на полигони в среда на Pythagoras има за цел бързо и лесно да се пристъпва към обработка на геодезическите измервания. Библиотеката за изчисляване на геодезически полигони анализира входната информация и разпознава автоматично броя и конфигурацията им. С библиотеката се изчисляват, както полигоновите точки така и геодезическата снимка. Всички изчисления от предварителната обработка могат да се запишат в MS Excel.

Този софтуер е съвместим с формати от тотални станции на SOKKIA, LEICA, TOPCON, PENTAX.

РЪКОВОДСТВО за библиотека с макроси за изчисляване на геодезически полигони:

Библиотеки НАДЛЪЖНИ ПОФИЛИ и ПИСАНИ ПРОФИЛИ

Библиотека НАДЛЪЖНИ ПОФИЛИ е създадена за генериране на надлъжни профили по стандартите наложени в Република България. Макросът за писани профили извежда таблично всички проектни данни съгласно изискванията на АПИ.

Библиотека ПОДКРАНОВИ ПЪТИЩА

Това софтуерно приложение беше създадено, като част от цялостна технология за контрол и мониторинг чрез геодезични методи на геометричните характеристики на подкрановите пътища на полярни, козлови и мостови кранове в АЕЦ „Козлодуй“. Възможно е използването на библиотеката и за автоматизиране на геодезическите работи за наблюдение на подкранови пътища в други обекти.

Приложението е съобразено изцяло с „НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения“.