"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comPYTHAGORAS

Софтуерът Pythagoras CAD+GIS, разработен от компания PYTHAGORAS bvba (преди ADW Software) от Белгия, е модерна CAD и GIS програма, специално проектирана за топографски приложение (геодезия, проектиране на пътища, планиране на населени места), интегрирайки изчислителните и чертожни функции необходими за тези задачи. Pythagoras използва най-новите софтуерни техники като интелигентно прихващане на обекти, представяне на геометрични отношения и контекстно чувствителни полета за въвеждане. Тези техники правят програмата много удобна за потребителя и всеки може да постигне високо ниво на продуктивност.

Софтуерът Pythagoras CAD+GIS е изграден на модулен принцип:

 • Pythagoras Base - основен модул, в който се сдържа CAD „машината“ на Pythagoras, средства за чертане, позволява въвеждането на данни от измервания, записани чрез регистриращи устройства от всички производители и модели на геодезическа техника, функциите за координата геометрия (COGO), поддържа голям списък референтни координатни системи включително всички използвани в България поддържане на растерни изображения, поддържане на работа с облаци от точки, 3D визуализация и работа в тримерен изглед, вграден език за програмиране и много други възможности.
 • Pythagoras GeoCode - модул за геокодиране, чрез който при въвеждането на данни от измерванията с електронни геодезически инструменти се генерира автоматично чертеж въз основа на кодове, посочени по време на измерването на точките.
 • Pythagoras DTM - модул за цифрово моделиране на терен, чрез който въз основа на построения цифров модел на терена може автоматично да се генерират хоризонтали, профили, напречни сечения, изчислява обеми и пространствени площи.
 • Pythagoras RoadDesign - модул за проектиране на пътища, който се използва за проектиране на пътни съоръжения и всички свързани с това изчисления като ситуационно решение (хоризонтални криви, автоматично определяне на уширения в кривите), нивелетно решение, решения в напречни профили (автоматично определяне на надвишения в хоризонтални криви, изчисляване на откоси), определяне на земни работи (изкопи/насипи), построяване на профили и напречни сечения.
 • Pythagoras GIS – модул за изграждане и създаване на ГИС с вградена система за управление на база данни, формиране на запитвания към базата данни чрез SQL заявки и създаване на тематични карти.

Брошури:

 1. Брошура на Pythagoras
 2. Описание на Pythagoras Base
 3. Описание на Pythagoras DTM
 4. Описание на Pythagoras GeoCode
 5. Описание на Pythagoras RoadDesign
 6. Описание на Pythagoras GIS
 7. Приложение на Pythagoras в геодезията
 8. Приложение на Pythagoras в земеделието
 9. Приложение на Pythagoras в минното дело
 10. Приложение на Pythagoras в хидрографията
 11. Pythagoras 12.00 - какво ново?
 12. Pythagoras 13.00 - какво ново?
 13. Pythagoras 14.00 - какво ново?

HELP система на български език:

Потребителите на Pythagoras CAD+GIS Версия 14, които имат вече инсталиран софтуер с HELP система на английски език, могат да я заменят с такава на български език.

За целта трябва да се изпълни следната процедура:

 1. Изтеглете файловете на HELP системата за Pythagoras 14 на български език в следния архив
 2. Разархивирайте всички файлове от архива в директорията Manuals на Вашата инсталация на Pythagoras (обикновено това е C:\Program Files (x86)\Pythagoras\Manuals);
 3. Потвърдете замяната на всички файлове от съществуващата директория Manuals в процеса на разархивиране;
 4. След стартиране на Pythagoras 14 се възползвайте от преведната на български език помощна система от възможностите на опцията Помощ в основното меню;
 5. Ако откриете несъответствия или грешки в превода ще сме Ви благодарни да ни информирате за своевременното им отстраняване!

Българската помощна система ще бъде включена в инсталацията на Pythagoras 14 и за нови потребители или при обновяване с по-нови версии няма да се налага изпълнението на описаната по-горе процедура.