"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comMyCumulus

Софтуерна услуга за централизирано събиране на Вашите ГИС данни с мобилни устройства

от дългогодишният ни партньор ADW Software (Белгия)

 

Събирането на ГИС данни чрез мобилно устройство никога не е било по-лесно от както се предлага услугата MyCumulus!

С MyCumulus можете да проектирате своите ГИС бази данни, да събирате, съхранявате и използвате всякакъв вид данни съобразно Вашите цели и приложения така, че да адаптирате процеса на събиране на ГИС данни към всяка Ваша задача.

MyCumulus може да се използва за различни задачи, като инвентаризация и паспортизация на съоръжения в общини, локализиране и документиране на обекти от инженерната инфраструктура, проучвания на околната среда, геодезически измервания, накратко незаменим е във всяка организация, която трябва да събира ГИС данни, да ги обработва и да генерира отчети с тях!

Как работи MyCumulus?


  ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ФОРМИ ЗА ДАННИ: Проектирайте Вашите форми за събиране на данни чрез web-базиран интерфейс в комфортните условия на офиса, парка, градината, по пътя до обекта или където се налага. В предлаганата облачна платформа няма ограничения за броя на проектите и формите за данни във всеки проект.

Проектирането на форми става на интернет страницата на MyCumulus. Лесно се добавят необходимите полета, етикети, описания и се дефинират видовете данни за всяко от полетата. Възможните типове данни в полетата за въвеждане са за:

  • текстове;
  • числови стойности;
  • автоматично попълване на дата и/или час;
  • баркод, QR-код;
  • графични обекти тип точка, полилиния или полигон;
  • фото снимка, видео филм или аудио запис;
  • данни за температура (опция при използване на ETI bluetooth термометър (виж повече на  https://thermometer.co.uk);
  • автоматично попълване на данни за адреса в точката на измерване;
  • множество от полета.

Могат да се зададат стойности за подразбиране за полетата, списъци с предварително въведени стойности за дадено поле, както и задължителни за въвеждане данни, както и да се поставят ограничения за стойностите в различните полета.

Виж демонстрационно видео за създаване на проект за данни:

Виж демонстрационно видео за създаване на форма за данни:


 СЪБИРАНЕ НА ДАННИ: След като сте създали Вашите структури от проекти и форми за ГИС данни можете да настроите полетата и потребителите, както и да поканите партньори и колеги да работите заедно в един проект за събиране на данни, независимо къде се намират те - на път, в склада или в офиса. Няма ограничения за броя на потребителите, които можете да поканите да събират данни в един проект.

Веднага след като се дефинират формите за данни те са достъпни за използване на всяко мобилно устройство (таблет, смартфон), на което можете да инсталирате мобилното приложение MyCumulus. Събираните ГИС данни могат да се съхраняват локално в паметта на мобилното устройство (ако в момента нямате интернет достъп), на Ваш сървър или в облачна услуга, предлагана от MyCumulus. 

Виж демонстрационно видео:


 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ: Веднага след като данните са събрани те са достъпни за всеки с права да ги използва. 

Събраните данни могат да се преглеждат в интернет сайта на MyCumulus или да се изведат за използване в различни файлови формати, както и да се въвеждат директно от сървъра в документи на Pythagoras CAD+GIS или Microsoft EXCEL. Осъществява се синхронизиране на данните така, че редактициите в Pythagoras CAD+GIS или MS-EXCEL от офиса се отразяват обратно в MyCumulus! 

С MyCumulus можете да събирате ГИС данни за Вашите проекти с Вашето мобилно устройство без необходимост от закупуване на специализиран софтуер. Бързо, сигурно и винаги на разположение! 

Повече информация за услугата, както и възможност да опитате как работи системата можете да намерите на адрес: https://mycumulus.com/

Услугата се съчетава отлично с предлаганите от "ГЕО ПЛЮС" ЕООД прецизни ръчни GNSS RTK устройства DataGNSS D302/D303 и софтуера Pythagoras CAD+GIS. Такава комбинация осигурява работещо технологично решение за бързо, гъвкаво и прецизно събиране на ГИС данни за всеки Ваш проект!