"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comКадастрални дейности

„ГЕО ПЛЮС ЕООД“ извършва всички видове кадастрални дейности:

 • Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри
 • Изработване на комбинирани скици;
 • Проекти за изменения на кадастрални карти:
  • Нанасяне на нови обекти
  • Делби
  • Обединявания
  • Самостоятелни обекти в сгради
 • Издаване на скици, схеми на самостоятелни обекти, удостоверение, представляване пред АГКК и друго обслужване като оправомощено юридическо лице по ЗКИР за подпомагане на АГКК при извършване на административни услуги с КККР