ГЕО ПЛЮС ЕООД

0885/956312, 0885/956312Кадастрални дейности

„ГЕО ПЛЮС ЕООД“ извършва всички видове кадастрални дейности:

 • Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри
 • Изработване на комбинирани скици;
 • Проекти за изменения на кадастрални карти:
  • Нанасяне на нови обекти
  • Делби
  • Обединявания
  • Самостоятелни обекти в сгради
 • Издаване на скици, схеми на самостоятелни обекти, удостоверение, представляване пред АГКК и друго обслужване като оправомощено юридическо лице по ЗКИР за подпомагане на АГКК при извършване на административни услуги с КККР