"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comИзработване на проекти по част Геодезия в инвестиционното проектиране

„ГЕО ПЛЮС“ ЕООД има богат опит с изработване на всички видове проекти свързани с част Геодезия в инвестиционното проектиране:

  • Регулационни планове
  • Вертикално планиране;
  • Трасировъчни планове;
  • ПУП – парцеларни планове;