"ГЕО ПЛЮС " ЕООД

1618, София, бул. “Цар Борис III“ № 215, партер офис 7

GSM 0899 641275, 0885 956312

e-mail: ikaltchev@geoplus-bg.com, www.geoplus-bg.comМониторинг на премествания и деформации чрез прецизни геодезически измервания

„ГЕО ПЛЮС“ ЕООД е фирма с дългогодишен опит и с усъвършенствана технология за провеждането на мониторинг на премествания и деформации на земната повърхност и инженерните съоръжения чрез прецизни геодезически измервания.

В повече от 20 годишната практика на управителите на „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД д-р инж. Иван Калчев и инж. Мария Калчева над 13 години са посветени на тяхната дейност в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй. По време на работата си в централата на базата на натрупания практически опит инж. Калчев разработва и успешно защитава дисертация на тема „Моделиране и мониторинг на инженерна инфраструктура в промишлени предприятия чрез географска информационна система”.