ГЕО ПЛЮС ЕООД

0885/956312, 0885/956312Софтуер за обработка на измервания от Digital Leveling

DIGITAL LEVELING е софтуер за обработка на измервания от геометрична нивелация. Основното й предназначение е бързо и лесно да се обработват файлове със сурови данни от измервания с дигитални нивелири, да се осигурят възможности за извършване на проверки на измерванията и редактиране на данните при необходимост, както и да се извеждат резултати от изчисленията на нивелачните измервания в различни формати.

DIGITAL LEVELING е разработена така, че в зависимост от предпочитанията на потребителя, той може да работи както с изведените функционални бързи бутони в лента с инструменти, така и с команди от стандартното падащо меню. Управлението на визуализацията на въведените измервания и изчисляваните резултати е организирано така, че потребителят да може бързо да преминава от карнет на карнет, да извежда различни списъци с изчислявани данни за обекта и лесно да се изключват ненужните форми. Осигурена е възможност да се проследят и проверяват изпълнените действия от програмата, като в специален панел от интерфейса на програмата могат да се видят различни съобщения за хода на изпълняваната сесия за работа с програмата.

РЪКОВОДСТВО за работа със софтуер DIGITAL LEVELING: