ГЕО ПЛЮС ЕООД
WWW.GEOPLUS-BG.COM
geoplus.website.bg» Кадастрални дейности

Кадастрални дейности

„ГЕО ПЛЮС ЕООД“ извършва всички видове кадастрални дейности:

 • Изработване на кадастрални карти
 • Изработване на комбинирани скици;
 • Проекти за изменения на кадастрални карти :
       • Нанасяне на нови обекти
       • Делби
       • Обединявания
       • Самостоятелни обекти в сгради