ГЕО ПЛЮС ЕООД
WWW.GEOPLUS-BG.COM
geoplus.website.bg» Изработване на проекти по част Геодезия в инвестиционното проектиране

Изработване на проекти по част Геодезия в инвестиционното проектиране

„ГЕО ПЛЮС“ ЕООД има богат опит с изработване на всички видове проекти свързани с част Геодезия в инвестиционното проектиране:

  • Регулационни планове,
  • Вертикално планиране;
  • Трасировъчни планове;
  • ПУП – парцеларни планове;