ГЕО ПЛЮС ЕООД
WWW.GEOPLUS-BG.COM
geoplus.website.bg» Аерофотограметрични заснемания

Аерофотограметрични заснемания с безпилотна летателна система и изработване на ортофото планове и цифрови модели на повърхността и терена

От месец юли 2012г. „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД разполага с цялостно решение за аерофотозаснемане от фирмата GATEWING (Белгия). Решението се състои от безпилотен летателен апарат (UAV) модел GATEWING X100 и софтуера Pix4D за обработка на аерофотоснимки и производство на ортофотопланове, цифрови модели на повърхността и облак от пространствено определени точки. Управителят на „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД завърши специализиран курс на обучение за опериране с безпилотен летателен апарат Gatewing X100 в град Гент, Белгия и получи сертификат от фирмата производител.

 

Споделяйки натрупания опит при прилагане на БЛС представяме следните наши разработки:

1. Брошура за нашия опит с БЛС:

2. Презентация за приложенията на аерофотозаснемане с GATEWING X100 за геодезически и кадастрални цели:

 

3. Анализ и оценка на приложимостта на безпилотни летателни системи в геодезията и кадастъра - статия, публикувана в списание "Геодезия, картография и земеустройство", стр. 26, бр. 1-2'2016